+48 797 659 899
wypozyczalnia@paulosport.eu

Regulamin

Wypożyczalnia sprzętu zimowego

Regulamin wypożyczalni oraz szkoleń

1. Klient w celu wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości

(dowód osobisty bądź paszport), z którego zostanie wykonana kopia, na potrzeby wykonania usługi.

Na jeden dokument wypożyczany jest jeden model sprzętu z danej kategorii.

2. Sprzęt jest własnością wypożyczalni sprzętu PauloSport.

3. Sprzęt wypożyczany jest na dni, dzień liczymy od momentu wypożyczenia sprzętu do godziny 22:00

tego samego dnia. Sprzęt należy zwrócić w godzinach działania wypożyczalni tj. godzina 8:00 do

22:00.

4. Sprzęt należy oddać w stanie niepogorszonym od normalnej eksploatacji.

5. W przypadku zgubienia, kradzieży lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu,

wypożyczający zobowiązany jest zapłacić za sprzęt zgodnie z ceną obowiązującą w katalogu.

6. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń co

do jego działania.

7. Wypożyczający sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków lub

poniesionych obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

8. Sprzęt wypożyczamy na okres do 14 dni.

9. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu

sportowego.

10. Podpis lub zakup usług poprzez sklep online oznacza akceptację regulaminu.

Zwroty i Reklamacja

  1. Zwrot kosztów z rezerwacji online można otrzymać maksymalnie do 30 dni przed dniem rezerwacji
  2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od dnia realizacji usługi
  3. Reklamacje należy kierować na adres email: wypozyczalnia@paulosport.eu
  4. Na wiadomości reklamacyjne odpowiadamy w terminie do 14 dni
  5. Podczas składania reklamacji należy podać dane osobowe: imię, nazwisko oraz dane użyte podczas rezerwacji i opisać dokładnie czego dotyczy reklamacja.

Podmiot Odpowiedzialny za wypożyczenia

Administrator Danych Osobowych i Firma odpowiedzialna za realizację usługi wypożyczeń:

Nazwa firmyPensjonat Raad na Uroczysku Paweł Iwanicki
NIP6422747693
AdresPolska 58-580 Szklarska Porębaul. Hugona Kołłątaja 3a

Podmiot odpowiedzialny za realizację szkoleń, wydarzeń grupowych
i wypożyczeń sprzętu podczas trwania szkoleń

Nazwa firmyUROCZYSKO MAGDALENA IWANICKA
NIP6422941691
AdresPolska 58-580 Szklarska Porębaul. Hugona Kołłątaja 3a